Opakování Mainstreamu

Přijměte pozvání na další den plný Square Dancingu, který proběhne v sobotu 24.3. v Praze na Zahradním Městě v „Iljovně“. Naše čtvrté společné setkání bude ve znamení opakování a procvičování Mainstreamu.